Świętajno do góry
Gmina
Świętajno
Image
  Historia do góry

          Historia
Wieś lokowana w 1686 r. w ramach osadnictwa szkatułowego. Według innych źródeł, miejscowość powstała w 1687 r. jako osada smolarzy. Była to osada targowa z prawem do czterech jarmarków w ciągu roku. W w czasie I wojny światowej wieś było bardzo zniszczona: spaliło się 140 domów oraz kościół. Po odbudowie miejscowość nabrała charakteru małomiasteczkowego. W 1938 r. w ramach akcji germanizacyjnej zmieniono urzędową nazwę miejscowości na Altkirchen.

W Świętajnie urodził się August Reszka (1885-1957, działacz plebiscytowy, współzałożyciel Mazurskiego Związku Ludowego) oraz Marcin Zieliński (1694-1741, pastor i wydawca polskich pieśni religijnych).

          Położenie, walory geograficzne
Gmina Świętajno położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim. Graniczy z gminami: Szczytno, Dźwierzuty, Piecki, Rozogi, Ruciane Nida . Północna część gminy leży w zasięgu Pojezierza Mrągowskiego, południowa - należy do Równiny Mazurskiej. Powierzchnia gminy wynosi 280 km2 (28 tys. ha).

         Środowisko przyrodnicze i turystyka
Z uwagi na położenie wśród lasów i jezior, gmina jest atrakcyjna turystycznie. Uroda i czystość wód , rozpostartych wśród rozległych drzewostanów, torfowisk, zagajników z bogactwem runa leśnego, stanowiskami roślin chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny, czynią z gminy wyjątkowy region rekreacyjny i wypoczynkowy. Bogate kompleksy leśne, pozostałe po nieprzeniknionych borach i kniejach, są urzekającym swą powagą i spokojem, zasadniczym elementem krajobrazu, prawdziwą ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Większość wód obfituje w różne gatunki ryb. Na terenie gminy działają koła myśliwskie, dobrze rozwinięta jest gospodarka leśna i rybacka (Nadleśnictwo Spychowo, Stanica PZW "Racibór", Spółka z o.o. "Piasutno").
Gmina Świętajno ma bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej, pieszej, wodnej, rowerowej, konnej. Wytyczone zostały liczne lokalne szlaki, które świetnie nadają się do spacerów i przejażdżek. Wiodą one przede wszystkim przez lasy umożliwiając osobom korzystającym z nich kontakt z naturą oraz zdobycie podstawowych informacji przyrodniczych i historycznych. Duży udział w wytyczaniu i urządzaniu lokalnych tras wniosło Nadleśnictwo Spychowo. Przez teren gminy przebiega szereg szlaków turystycznych o charakterze ponadlokalnym. Najważniejszym jest Szlak Krutyni (kajakowy) -jeden z najpopularniejszych i najbardziej urozmaiconych szlaków wodnych w kraju. Przez teren gminy wiedzie odcinek około 9 km tego bardzo popularnego szlaku.
Na terenie gminy istnieje kilkaset działek rekreacyjnych w znacznej części zabudowanych domami letniskowymi. Największe osiedla letniskowe mieszczą się w okolicach wsi Spychowo, Kierwik, Koczek, Połom, Piasutno, Powałczyn, Jerutki, Racibór.

         Zabytki
Do najcenniejszych zabytków gminy Świętajno zalicza się: Kościół w Jerutkach (1715), kościół w Spychowie (1903 ) , kościół w Świętajnie (1908 ), domy mieszkalne i inwentarskie w Piasutnie, Powałczynie i Jerutkach.

         Gospodarka i bezpieczeństwo publiczne
Gmina posiada korzystne warunki komunikacyjne, zapewniające dobre połączenia samochodowe oraz kolejowe z Olsztynem, Warszawą oraz obszarem Wielkich Jezior Mazurskich. Gmina jest w 85% zwodociągowana. Na jej terenie znajdują się 3 oczyszczalnie ścieków.
Bardzo ważną kwestią dla rozwoju gospodarczego jest fakt, że w gminie szczególną uwagę poświęca się sprawom bezpieczeństwa publicznego. W II edycji konkursu "Bezpieczna Gmina" organizowanej w roku 2003 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina Świętajno w kategorii gmin wiejskich zajęła pierwsze miejsce (spośród 80 zgłoszonych). Wśród działań, które znacząco wpłynęły na wynik konkursu najważniejszymi są współpraca samorządu gminnego, społeczności lokalnej, szkół i policji (m.in. utworzenie Patroli Obywatelskich, realizowanie programów profilaktycznych) oraz szereg inwestycji bezpośrednio przekładających się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Sukces ten świadczy o tym, że przedsiębiorcy prowadzący tu swoje interesy, mieszkańcy gminy, jak i turyści wypoczywający tutaj, mogą czuć się bezpiecznie.

 
  do góry
info@ziemiaszczycienska.pl