Rozogi do góry
Gmina
Rozogi
Image
  Historia do góry

          Gmina Rozogi położona jest w południowo wschodniej części województwa warmińsko mazurskiego, przy ważnym szlaku Warszawa-Mazury, na terenie regionu Zielone Płuca Polski, na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Od południa i południowego wschodu sąsiaduje z gminami typowo kurpiowskimi: Myszyniec i Łyse, które leżą w województwie mazowieckim. Liczy około 6000 mieszkańców i zajmuje 224 km2 powierzchni. Obszar gminy obejmuje znaczną część zlewni dwóch rzek tj. Jerutki i Rozogi. Gmina Rozogi jest gminą typową rolniczą, nie ma rozwiniętego przemysłu. Przeciętne prywatne gospodarstwo liczy średnio 15 ha , gospodarstwa największe, powyżej 40 ha stanowią niespełna 1% gospodarstw rolnych. Wspaniałe lasy i grunty leśne o nieskazitelnie czystym powietrzu, z dominującym najlepszej jakości gatunkiem sosny mazurskiej zajmują 40% ogólnej powierzchni gminy. Stanowią główny atut turystyczny naszej okolicy.

          Gmina Rozogi historycznie związana jest z ośrodkiem miejskim w Szczytnie. Powstanie Rozóg (1645 r.) i okolicznych, sąsiadujących wsi było wynikiem intensywnej kolonizacji, przeprowadzonej przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, który w 1789 r. podniósł miejscowość Rozogi do rangi miasteczka. Wiek XIX był dla mieszkańców Rozóg okresem walki o niepodległość. Największy ich rozkwit nastąpił w II połowie XIX wieku.

          Atrakcjami zabytkowymi w gminie Rozogi są: kościoły i cmentarze ewangielickie oraz zabytkowa, mazurska wieś Klon. Warto również zwiedzić izbę pamięci pogranicza mazursko-kurpiowskiego w Rozogach.

          Rozwój gospodarczy gminy Rozogi opiera się głównie na lokalnych zasobach naturalnych, przede wszystkim leśnictwie i rolnictwie. Z tymi dwiema dziedzinami gospodarczymi związany jest znaczny procent mieszkańców gminy.

          Gmina Rozogi posiada spory zasób gruntów komunalnych, przewidzianych pod zainwestowanie gospodarcze, dysponuje naturalnym, własnym kruszywem. W tym kierunku prowadzi politykę wspierającą potencjalnych inwestorów.

          Władze zainteresowane są, nieuciążliwym dla środowiska przemysłem, a także turystyką. Strategia gospodarcza gminy określa wizje jej rozwoju i szeroki zakres działań na najbliższe lata.

  Linki do góry
Biuletyn Informacji Publicznej w Rozogach: http://rozogi-ug.bip-wm.pl/public/
 
  do góry
info@ziemiaszczycienska.pl