"Powiat Szczycieński. Przeszłość - współczesność" do góry
Image

"Powiat Szczycieński. Przeszłość - współczesność" -praca zbiorowa pod redakcją:

Grzegorza Jasińskiego, Zbigniewa Kudrzyckiego i Andrzeja Misiuka. Publikacja jest jednym z najlepszych opracowań opisujących bogatą historię Powiatu Szczycieńskiego.

"Praca zbiorowa pt. Powiat Szczycieński. Przeszłość - współczesność pod red. Grzegorza Jasińskiego, Zbigniewa Kudrzyckiego, Andrzeja Misiuka jest dużym osiągnięciem naukowym i organizatorskim. Autorzy poszczególnych części zaprezentowali najnowsze ustalenia naukowe w badaniach nad dziejami powiatu szczycieńskiego i regionu warmińsko - mazurskiego w różnych okresach historycznych. Przybliża ona także mieszkańcom poszczególnych miejscowości położonych w granicach powiatu szczycieńskiego ich przeszłość i dzień dzisiejszy. Wzbogaca ponadto naszą wiedzę o dziejach regionu warmińsko-mazurskiego".

Z opinii prof. dr hab. Zbigniewa Karpusa

Publikacja jest do nabycia:
• Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno
• Księgarnia ul. Polska, 12-100 Szczytno
• Muzeum Mazurskie w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza, 12-100 Szczytno /wkrótce/

 
  do góry
info@ziemiaszczycienska.pl